Междугарие Дъскотна – Търнак
октомври 13, 2020
Mеждугарие Велико Търново -Дебелец
октомври 13, 2020

Mеждугарие Дебелец - РП Соколово


Описание на проекта

ЖП линия №4 Русе - Подкова - реконструкция - аварийно укрепване на земно - скален откос от км 144+786 до км 145+080 в междугарието Дебелец - РП Соколово

Строеж 2 група 1 категория
Обем на строителството:
Изграждане на подпорна стена – изкопни, кофражни, арматурни, бетонови работи - с ж.п. механизация;
Доставка, монтаж и инжектиране на IBO анкери GSI R32N L=3м/бр;
Облицоване челно на подпорни стени с естествен камък или имитацията му с видим бетон (с жп механизация във влакови и ел. прозорци);
Изграждане на уплътнен земно скален обратен насип зад подпорни стени (с жп механизация във влакови и ел. прозорци); Доставка и полагане на канавки от сглобяеми елементи ЕКТ 200/50 върху пясъчна възглавница при готов изкоп (с жп механизация във влакови и ел. прозорци).

Buy now