Междугарие Просторно – Каспичан
октомври 14, 2020
Междугарие Сеново – Просторно
октомври 13, 2020

Енергосекция Горна Оряховица


Описание на проекта

Преустройство и ремонт на работилница за РССМ, включваща две сгради и прилежащ терен с коловози на ЕНЕРГОСЕКЦИЯ Горна Оряховица

Строеж 2 група 1 категория
Изготвяне на работен проект:
Покрай жп линията в участъка от ЖАТЦ Левски – ЖАТЦ Горна Оряховица, въздушно върху бетонните или желязо - решетъчните стълбове на контактната мрежа е инсталиран оптичен кабел, диелектричен, самоносещ се, с трекингоустойчиво покритие за монтаж при напрежения 25 kV/50 Hz, закрепен чрез изпъващо устройство (анкеровка), осигуряващо твърдо захващане към стълба и поддържащо устройство (ролка), осигуряващо окачването на кабела на междинните стълбове.
За свързване на кабелните дължини и за отклонения от кабела, се използват подходящи диелектрични муфи, инсталирани подземно в шахтите при изкопно полагане на кабела или на стълбовете на контактната мрежа при въздушното изграждане на кабела. Влакната на оптичните кабели са свързани в муфите посредством термична заварка-сплайсване, защитени в мястото на заварката с термофитни маншони, които са подредени в гребените на сплайс касетите;
Отклонения от основния магистрален кабел са направени в подстанциите, подрайоните, секционните постове и кабините (контейнерите) за междугарова апаратура на ВДРВ, разположени в междугарията;
Подземно въвеждането в сградите и експлоатационните пунктове, се осъществява в изградени канални мрежи, където има такива, или изкоп, в негорими защитни HDPE тръби ф40 с херметизирани краища, като се оставя резерва от кабела;
На прелезите са монтирани разклонителни муфи с резерви за предаване на данните от апаратурата на прелеза към таблото за далечна информация и за целите на видеонаблюдението;
През тунелите оптичния кабел преминава през защитна HDPE тръба;
Оптичният кабел е терминиран на всички гари, разделни постове и енергийните обекти на електроразпределителното поделение в участъка-пълно или частично на оптични разпределители ODF, монтирани в 19" стандартен шкаф със заключване, разположен в определените помещения за телекомуникационна апаратура;
SDH, Мултиплексно оборудване и Гаров концентратор включва:
Преносна система SDH-STM4 в АТЦ Левски, гара Павликени и Горна Оряховица, като се извършва дооборудване на съществуващото мултиплексно оборудване; преносна система SDH-STM1 в гара Ресен и гара Поликраище; оптични модеми за връзки на КМА Бутово, Специален обект Недан и КМА Лесичери;
Оборудване за достъп – MUX - нискочестотно мултиплексиране в АТЦ Левски, КМА Бутово, гара Павликени, КМА Лесичери, гара Ресен, гара Поликраище и ЖАТЦ Горна Оряховица;
нови токозахранващи устройства 220V/48V и изграждане на заземления за съобщителното оборудване в АТЦ Левски, КМА Бутово, гара Павликени, КМА Лесичери, гара Ресен, гара Поликраище и ЖАТЦ Горна Оряховица;
Цифрови гарови концентратори за осигуряване на специализираните телекомуникационни връзки на дежурните ръководители в АТЦ Левски, КМА Бутово, гара Павликени, КМА Лесичери, гара Ресен, гара Поликраище и ЖАТЦ Горна Оряховица;
Токоизправители и акумулаторни батерии, заземяване на телекомуникационното оборудване.
Ремонт помещения.
С цел преорганизиране на пространството и достигане до необходимите условия за специфичните изисквания на телекомуникационните съоръжения и уредби е извършено вътрешно преустройство на помещения (електро, дограми, настилки, мазилки, боядисване) в сградите на гара Горна Оряховица, АТЦ „Горна Оряховица”, гара Левски, АТЦ „Левски“, гара Павликени, гара Поликраище, гара Ресен и са монтирани технически контейнери от термопанели на гара Бутово и гара Лесичери.
Всички помещения, в които има монтирана телекомуникационна апаратура, са оборудвани със стенен климатизатор от вътрешно и външно тяло, работещ с екологично чист хладилен агент.
Пожароизвестяването на телекомуникационните помещения се осъществява на база конвенционална пожароизвестителна централа FS 4000/2 и конвенционален пожароизвестител, оптично-димен датчик FD 8030.
Изградена е система за видеонаблюдение и архивиране в гара Левски и гара Павликени.
Доставени са резервни части и инструменти;
Проведени са курсове за обучение, поддръжка, експлоатация и управление на монтираните устройства и апаратура.

Buy now