Междугарие Курило – Реброво
октомври 13, 2020
Междугарие Делян – Дяково
октомври 13, 2020

Участък гара Стряма – гара Клисура


Описание на проекта

Рехабилитация на инженерните съоръжения, в т.ч. тунели, мостове и водостоци, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в участъка гара Стряма – гара Клисура от км 113+005 до км 115+729 с дължина 2724м

Строеж 2 група 1 категория
Изготвен е проект за рехабилитация на тунели № 8, № 10, № 11, № 12 и № 13; полагане на безнаставов път; по части "Контактна мрежа", "Сигнализация и телекомуникации“, Изпълнени са: Оформяне и уплътняване на основна земна площадка, направа на насип от защитен пласт; доставка и полагане на стоманобетонни канавки тип ЕКТ 200/50, стоманобетонни канавки тип БK 100/30, стоманобетонни канавки тип ТПС 64м, стоманобетонни канавки тип ЛПС;
Доставка и полагане на нов железен път 60Е1, нови стоманобетонни траверси (1600 бр/km) и еластично скрепление; Доставка и полагане на нов железен път 60Е, нови стоманобетонни траверси (1720 бр/kм) и еластично скрепление, изгребване на съществуващ, доставка и полагане на нов баласт;
Малки съоръжения – почистване и оформяне сводов и плочест водосток;
Големи съоръжения -мостове на км. 114+178 и км. 115+363– демонтаж контрарелси, изгребване на баласт и пълнеж, разваляне предпазен бетон и хидроизолация, демонтаж дилатационни фуги, саниране циментова замазка, полагане нова хидроизолация, фуги и защита на хидроизолация, възстановяване на дрениращ материал;
Ремонт, почистване и възстановяване на облицовки, подпорни стени и канавки, изграждане на нови подпорни стени и канавки на Тунел № 10, Тунел № 11, Тунел № 12, Тунел № 13;
Ремонт на тунели № 10, 11, 12, 13 чрез полагане на мембранна хидроизолация - PVC мембрана "Flagon BSL - 2mm/300, полиетиленова мрежа за торкрет - EXPO 1211L - Отвор 8/6 мм- черен цвят, торкретбетон С25/30 (ср.)= 5-6 см. (целия свод заедно с пиедритите), почистване с пясъкоструене повърхността на тунела, механично почистване повърхността на тунелната облицовка;
част Контактна мрежа междугарие Стряма Клисура и гара Клисура – демонтажни работи, направа фундаменти и изправяне на стълбове БМК и МПК: Доставка и монтаж на НВ -бронз 70 мм2, Доставка и монтаж на КП 100мм2, Доставка и монтаж обратен проводник АС240 мм2;
Демонтажни и монтажни работи по части Осигурителна техника, Телекомуникации, Осветление тунели №№ 10, 11, 12, 13.

Buy now