Mеждугарие Велико Търново -Дебелец
октомври 13, 2020
Участък гара Стряма – гара Клисура
октомври 13, 2020

Mеждугарие Курило - Реброво


Описание на проекта

Въстановяване на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво, път №2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 М, с лрилежащи гари: гара Курило - Т.П. 2 с дължина 980 м и прилежащи стрелки №8, 10, 14, 9 И 3, между стрелките № 10 и № 14 с дължина 46 м, както и между стрелките № 3 И № 9 с дължина 22 м и гара Реброво - Т.П 2 с дължина 891 м и прилежащи стрелки № 1-2

Строеж 2 група 1 категория
Пълно изгребване на баластовата призма и подбаластов килим в междугарието и извозване на депо; Уплътняване и заздравяване на земна основна площадка/студено рециклиране на ЗОП;
Демонтаж на съществуващ железен път тип 49 и пълно разкомплектоване и стифиране и монтаж на железен път тип 60 на площадка с траверси СТ-6, еластично безподложно скрепление при траверсова скара 1800 бр./км за БРП; Направа на първа втора и трета нивелация, безнаставов релсов път, включително дози за АТЗ и неутрализация на напреженията в БРП;
Ремонт и саниране на водостоци;
Доставка и полагане на стоманобетонни канавки ЕКТ 200/30 и ЕКТ 200/50;
Ремонт, саниране и подмяна на хидроизолация на стоманобитонни мостове; Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманени; Доставка и монтаж на оловни плочи с дебелина от 16 mm (2x8mm) Pb99.94 на стоманени мостове;
Изграждане на перон с.Ромча; Изграждане на перон с.Владо Тричков;

Buy now