Участък гара Стряма – гара Клисура
октомври 13, 2020
Mеждугарие Ясен – Плевен
октомври 13, 2020

Междугарие Делян - Дяково


Описание на проекта

Механизирано подновяване на железния път от км 74+584 до км 77+156 с дължина 2572м в междугарието Делян - Дяково по 5-та жп линия

Строеж 2 група 1 категория
Демонтаж на съществуващ железен път, тип 49 по звеневи способ, монтаж на нов железен път с инвентарни релси тип 60 кг/м (собственост на изпълнителя), траверси СТ-6 и безподложно еластично скрепление SKL-14 в МД база/на площадка; Механизирана пресявка на баластова призма с елеваторен влак, уплътняване на баластовата призма с динамичен стабилизатор; Направа на безнаставов релсов път с включени АТЗ и неутрализация на напреженията в БРП; Укрепване на насипно тяло на част от железен път; Направа на канавки от сглобяеми елементи ЕКТ 200 х 50; Направа, доставка и полагане на ЛПС и фугиране.

Buy now