Междугарие Делян – Дяково
октомври 13, 2020
Участък гара Стряма – гара Клисура
октомври 13, 2020

Междугарие Ясен - Плевен


Описание на проекта

Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманен мост на км 188+862, път №1 в междугарието Ясен-Плевен запад по 2-ра жп линия

Строеж 2 група 1 категория
Почистване чрез пясъкоструене до метален блясък на стоманената конструкция, грундиране на почистените повърхности, нанасяне на 1-ви и 2-ри пласт боя.

Buy now