Междугарие Сеново – Просторно
октомври 13, 2020
Левски – Горна Оряховица, Бутово – Недан
октомври 13, 2020

Междугарие Русе - РП Акация


Описание на проекта

Механизиран среден ремонт на железен път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 29 181м в участъка между гарите Русе и РП Акация по 4-та жп линия

Строеж 2 група 1 категория
Механизирания ремонт на участъка между гарите Русе и РП Акация.
1.Доставка на баласт за жп линии за целия участък;
2.Механизирано пресяване на баластовата призма без елеваторен влак по участъци с обща дължина;
3.Механизирано пресяване на баластовата призма с елеваторен влак по участъци с обща дължина;
4.Извършена Първа нивелация на железния път в участъци;
5.Извършена Втора нивелация на железния път в участъци;
6.Направени изкопи за отводнителни и предпазни пътни окопи, вън от обхвата на пътя;
7.Подравнени са банкетите от двете страни на железния път;
8.По време на механизирания ремонт е извършено трансбордиране на пътниците при спиране на влаковото движение.

Buy now