гр. Варна, р-н Младост, ж.к.Трошево, блок 79
октомври 13, 2020
Гара Дупница
октомври 13, 2020

Mеждугарие Волуяк - Храбърско


Описание на проекта

Авариен ремонт на железен път след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба/на Възложителя/ от км 14+038 до км 26+864 с дължина 12826м в междугарието Волуяк-Храбърско по 6-та жп линия

Строеж 2 група 1 категория.
Долно и горно строене на железния път - Изсичане н дървета и храсти за осигуряване на достъп до железен път; Подравняване на площадки за достъп до железен път;Вдигане и изместване на стар железен път; Изгребване на баластовата призма с цел понижаване до 10см долен ръб траверса; Пълно изгребване на баластовата призма с транспорт в зоната на съоръженията; Оформяне и уплътняване на ЗОП в участъците на пълно изгребване на баластовата призма; Профилиране на баластов килим с автогрейдер; Преработка на звена стифирани в гари за полагане на железен път; Разкомплектоване на място на стар железен път; Разкомплектоване в МДБ на стар железен път; Събиране на стари траверси и извозване на депо; Натоварване на баласт на хопердозаторни вагони; II нивелация на железния път;
Напречно отводняване и планиране на банкети;
Възстановяване на земни канавки; Почистване на предпазни канали; Рязане на релси и пробиване на отвори; Направа на двоен наставов траверс; Демонтаж и монтаж на дървена прелезна настилка; Малки съоръжения - Почистване наноси и превоз със самосвал;
Част Осигурителна техника - Трасиране, направа изкоп и подложка, полагане на кабел;
Демонтаж и монтаж на светофори, знаци, дроселни трансформатори и въжета, джонтови съединители, въжета и кутии за КЕРВ, броячи на оси; Пускане, регулация и проба на АПУ;
Част Телекомуникации - Изкоп, полагане на кабели за временно трасе; Изкоп, полагане на кабели др. за възстановяване на трасе;
Част Доставка на материали - джонтови болтове, тирфони и шпилки; материали по част СиТ

Buy now