VIDEO ARCHIVE

Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo on 25.01.2024
Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo on 23.10.2023.
Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo on 26.09.2023
Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo on 15.05.2023
Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo on 22.08.2023
Launching a train on the Orizovo - Mihaylovo section on 09.12.2022
Launching a train on the Orizovo - Mihaylovo section on 09.12.2022
Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo in the direction of Chirpan on 18.02.2023.
Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo on 11.11.2022
Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo, Orizovo Railway Station towards Chirpan on 12.09.2022
Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo on 08.08.2022
Modernization of the Orizovo - Mihaylovo railway on 01.07.2022
Repair activities at Chirpan Railway Station on 06 06 2022
Repair activities at Orizovo Railway Station on 06.06.2022
Installation and leveling of railway tracks at Chirpan Railway Station
Modernization of the railway section Orizovo - Mihaylovo
Installation of switches and laying of railway tracks at Chirpan Railway Station
Lighting installation at Platform 1 and Platform 2 at Chirpan Railway Station
Leveling of railway tracks and installation of canopies at Chirpan Railway Station
Installation of overhead contact line and cables at Chirpan Railway Station.
Groundbreaking at Chirpan Railway Station
Modernization of Chirpan Railway Statio
“Инфраструктурно строителство” АД е създадена през 2007г.
Основна дейност са строителство и ремонт. Член e на Камарата на Строителите - от първа до пета категория за строежи от високото строителство и пета категория за отделните видове СМР съгласно Националната квалификация на икономическите дейности.

Нашата работа е представянето на нашите възможности!

Buy now