ВИДЕО АРХИВ

Модернизиране на жп участък Оризово - Михайлово 11.03.2024г
Модернизиране на жп участък Оризово - Михайлово 25.01.2024г.
Модернизиране на жп участък Оризово - Михайлово 23.10.2023г.
Модернизиране на жп участък Оризово - Михайлово 26.09.2023г.
Модернизиране на жп участък Оризово - Михайлово 15.05.2023г
Модернизиране на жп участък Оризово - Михайлово 22.08.2023г
Пускане на влак в участъка Оризово - Михайлово, ремонтни дейности на ЖП гара Чирпан - 09.12.2022г.
Пускане на влак в участъка Оризово - Михайлово, ремонтни дейности на ЖП гара Чирпан - 09.12.2022г.
Модернизиране на железопътен участък участък Оризово Михайлово в посока Чирпан 18.02.2023г.
Модернизиране на железопътен участък Оризово - Михайлово 11.11.2022г
Модернизиране на жп участък Оризово - Михайлово, жп гара Оризово в посока гара Чирпан 12.09.2022г.
Модернизиране на жп участък Оризово - Михайлово 08.08. 2022г.
Модернизиране на жп. Оризово - Михайлово 01.07.2022г.
Ремонтни дейности жп гара Чирпан 06 06 2022г
Ремонтни дейности гара Оризово 06.06.2022г
Полагане и нивелация на релсов път на жп гара Чирпан
Модернизиране на жп участък Оризово - Михайлово
Монтаж на стрелки и полагане на релсов път на жп гара Чирпан.
Пускане на осветление на Перон1 и Перон2 на жп гара Чирпан
Нивелация на релсов път, и монтаж на навеси на жп гара Чирпан.
Монтаж на контактна мрежа и кабели на гара Чирпан.
Първа копка на Гара Чирпан
Модернизация на гара Чирпан
“Инфраструктурно строителство” АД е създадена през 2007г.
Основна дейност са строителство и ремонт. Член e на Камарата на Строителите - от първа до пета категория за строежи от високото строителство и пета категория за отделните видове СМР съгласно Националната квалификация на икономическите дейности.

Нашата работа е представянето на нашите възможности!

Buy now