“Инфраструктурно строителство” АД


“Инфраструктурно строителство” АД е създадена през 2007г. Основна дейност са строителство и ремонт.


Фирмата е член на Камарата на Строителите - от първа до пета категория за строежи от високото строителство и пета категория за отделните видове СМР съгласно Националната квалификация на икономическите дейности.

Използваните от нас технологии ни позволяват да постигнем отлично качество.

Наши основни предимства са:

- Отличната материално-техническа база.

- Големия опит в извършването на ремонтни дейности.

- Безкомпромисното качество.

- Квалифицирания персонал.

- Коректността към инвеститори и партньори.

СЕРТИФИКАТИ

Buy now