Проект ЦДГ 1 “Снежанка”
октомври 14, 2020
Гара Карлуково
октомври 14, 2020

Mеждугарие Змейово - Стара Загора


Описание на проекта

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово - Стара Загора от км239+400 до км252+325 с обща дължина 12925м и стрелка №1 в гара Стара Загора по 4-та ж.п.линия

Строеж 2 група 1 категория
Изработване на работен проект.
Изключване на напрежението в КМ, Демонтиране на релсо-траверсовата скара, превозване, разкомплектоване и подреждане; Механизирано подравняване на баластова призма с направа на подходи за полагане на нови звена;
Полагане на нов железен път с инвентарни релси и стоманобетонни траверси с безподложно еластично скрепление, укрепване ТПМ и Планировъчна машина
Механизирано пресяване на баластовата призма с помощта на елеваторен влак теглен от локомотив и без елеваторен влак в участък;
Нивелация, Укрепване на железния път след пресяване и добаластиране с хопердозаторни композиции;
Демонтаж на съществуваща лява стрелка №1 -в гара Стара Загора и замяна с нова в комплект със стрелкови апарат;
Рехабилитация на съществуващи съоръжения; Изграждане удължаване на подпорни стени/рехабилитация на водостоци; Обрушване и замрежаване на скатове в траншеи; Изкоп за земни и за полагане на стоманобетонни канавки, оформяне на проектните берми и откоси;
Доставка и полагане на пясък и готови стоманобетонни елементи типове ЕКТ и ЛПС; Замонолитване на фугите, направа втоци и оттоци.
Направа на втора нивелация.
Направа на безнаставов релсов път и на АТЗ заварки
Уплътняване на баластовата призма с динамичен стабилизатор
Направа трета нивелация, планировка на железен път.
Монтаж на еластична пешеходни и прелезна настилка.
Демонтаж и монтж на стълбове и фундаменти от Контактната мрежа.
Демонтаж стара и изграждане на нова и регула КМ
Неутрализация на напреженията в БРП при необходимост
Рехабилитация на АПУ на прелез км 248+785 и системите на ТК.

Buy now