ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка”
октомври 14, 2020
Междугарието Змейово – Стара Загора
октомври 14, 2020

Проект ЦДГ 1 "Снежанка"


Описание на проекта

Изпълнение на СМР на обект ЦДГ 1 "Снежанка" в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом"; ОПРР (Оперативна Програма "Региони в Развитие") 2014-2020 г. Изпълнение на СМР на обект ЦДГ 1 "Снежанка" в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом"; ОПРР (Оперативна Програма "Региони в Развитие") 2014-2020 г.

Строеж 1 група 4 категория
застроена площ 428 м2;
разгъната застроена площ 1284 м2;
обем 5718 м3;
полезен обем 4633 м3;
1) Част Архитектурна и Строително- Конструктивна:
Основен ремонт на покривната конструкция, улуци и водосточни тръби на сградата, Подмяна външна дограма, Цялостен ремонт на фасадите на сградата и изпълнение на Енергоспестяваща мярка (система за пълна топлинна изолация по стени и цокли), Ремонт на вътрешните помещения: подмяна врати, облицовки, настилки, гипсокартон, боядисване;
2) Част Електро: осветителна, силова, слаботокова, заземителна инсталации
Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x50мм2 (за подмяна на външно ел. захранване); Цялостна подмяна на електрическите табла и електроинсталациите; Изпълнение на Енергоспестяваща мярка 4 (подмяна на осветителните тела с луминесцентни лампи и на лампите с нажежаема жичка с такива с диодни лампи); евакуационно осветление; мълниезащитна инсталация.
3) Част Пожароизвестяване:
Доставка и монтаж на: адресируеми пожароизвестителна централа, оптично- димен пожароизвестител (вкл. с вграден изолатор на късо съединение), температурен пожароизвестител, ръчен пожароизвестител, външна сирена с лампа, оптично- димен пожароизвестител с вградена сирена в отделен корпус, на автоматичен телефонен избирач/дайлър/;
4) Част ОВК:
Изпълнение на Енергоспестяваща мярка 5:
Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;
Доставка и монтаж на алуминиеви глидери за радиатор (вкл. аксесоари и арматура);
Монтаж на вътрешна отоплителна разводка с тръби от полипропилен;
Монтаж на тръбна изолация;
Доставка и монтаж на електронни циркулационни помпи и спирателна арматура.
5) Част ВиК:
Изграждане на вътрешна водопроводна инсталация; слънчева термосифонна система с бойлер V =100л, слънчева термосифонна система с бойлер V =150л; Изграждане на вътрешна канализационна инсталация;
6) Дейности по облагородяване на дворното пространство:
Демонтаж на детски съоръжения, демонтаж на стари настилки от тротоарни плочи, отсичане на дървета;
Доставка и монтаж на бетонови бордюри; Направа настилки от: бетонови плочи 40/40/6, ударопоглъщащи плочи 40/40/2 и изкуствена трева, с включени всички подготвителни и завършващи дейности /изкопи, насипи, подлажни бетони, армировка и др./; Надграждане на бетовите стени на пясъчниците;
Доставка и монтаж на детски съоръжения и врати за мини футбол; Доставка и монтаж на пейки и кошчета; Ремонт на ограда;
Озеленяване:
Външно електрообурудване и обзавеждане: изтегляне на ел. проводници в изкоп и в тръби, доставка и монтаж на парково осветление, направа на заземление.

Buy now