Гаров комплекс Подуяне
октомври 19, 2020
Проект ЦДГ 1 “Снежанка”
октомври 14, 2020

ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка”


Описание на проекта

“Извършване на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня – гр. Девня, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка” по две обособени позиции” Обособена позиция № 1 с наименование „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Детелина“. Обособена позиция № 2: Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Незабравка”.

Строеж 1 група 3 категория
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност с което да се осигури подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура.
Сградата на ОДЗ „Детелина" се състои от три блока - А, Б и В, свързани архитектурно и функционално помежду си. Блок А представлява двуетажна постройка с два входа, в която са разположени следните помещения: занималня, две спални, трапезария, разливочна и санитарен възел. Блок Б е с двуетажна и едноетажна част. В двуетажната част са разположени помещения като в блок А, а едноетажната представлява кухненски блок. Блок В е двуетажна постройка, включваща следните помещения - занималня, спалня, трапезария, разливочна, изолатор, логопед, котелно, склад за гориво, битовка персонал и санитарни възли. Предвижда се изпълнение на следните категории работи: Топлоизолация на стени с термострен и полагане на мазилка върху термоизолацията; подмяна на дървената дограма с РУС дограма; изолация на таваните под покрива с 6см ЕР5-Р; подобряване работата на отоплителната инсталация; монтиране на слънчева инсталация; подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация.
Сградата на ЦДГ „Незабравка" се състои от четири части - три двуетажни и една едноетажна постройка. Едноетажната постройка обхваща следните помещения - дирекция, учителска стая, стая за домакин, склад към нея, лекарски кабинет и санитарен възел. Двете двуетажни постройки включват - занималня, санитарен възел, склад, умивалня и битова стая, а третата двуетажна сграда е предназначена за котелно и перално. Предвижда се изпълнение на следните категории работи: Топлоизолация на стени с 6см Термопор ЕР5-Р и полагане на защитно покритие; подмяна на дограмата с РУС дограма; изолация на таваните под покрива с 6см ЕР5-Р; подобряване работата на котелната инсталация; монтиране на слънчева инсталация; подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация.

ЦДГ „Незабравка”

ОДЗ „Детелина“

Buy now