Междугарието Змейово – Стара Загора
октомври 14, 2020
Междугарие Просторно – Каспичан
октомври 14, 2020

Гара Карлуково


Описание на проекта

Проектиране, доставка и инсталация на маршрутно - релейна централизация /МРЦ/ тип МН70 с броячи на оси на гара Карлуково

Строеж 2 група 1 категория
В обекта е включено проектирането на осигурителните и телекомуникационни инсталации на гара Карлуково, доставката на броячи на оси, стрелкови обръщателни апарати и кабели от различен тип за свързването на МРЦ тип МН70.Централизацията на гарата обхваща от първи до трети приемно отправни коловоза в двете посоки и четвърти глух коловоз.Строително-монтажните работи в гара Карлуково включват изграждането на кабелни трасета с полагането на тръби и изтегляне на кабели както и електрическите проби на кабелните двойки. Монтирани са стрелкови обръщателни апарати и светофори на стълбове- изходни, входни, предопредителни и маневрени, монтират се и указателни знаци.

Buy now