Гара Карлуково
октомври 14, 2020
Енергосекция Горна Оряховица
октомври 13, 2020

Междугариe Просторно - Каспичан


Описание на проекта

Механизиран среден ремонт на железен път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 34 941м в участъка между гарите Просторно и Каспичан по 9-та жп линия

Строеж 2 група 1 категория
Механизирания ремонт на участъка между гарите Просторно и Каспичан включва:
1.Доставка на баласт за жп линии за целия участък;
2.Механизирано пресяване на баластовата призма без елеваторен влак по участъци;
3.Извършена Първа нивелация на железния път в участъци;
4.Извършена Втора нивелация на железния път по цялата дължина на участъка между гарите Просторно и Каспичан;
5.Направени изкопи за отводнителни и предпазни пътни окопи, вън от обхвата на пътя;
6.Подравнени са банкетите от двете страни на железния път;
7.По време на механизирания ремонт е извършено трансбордиране на пътниците при спиране на влаковото движение.

Buy now