Гара Оризово (участък от Оризово – Михайлово)
януари 10, 2022
Модернизацията на железопътен участък Оризово – Михайлово.
май 27, 2021

Гара Чирпан (участък от Оризово – Михайлово)


1-ви етап

2-ри етап

3-ти етап

4-ти етап

5-ти етап

6-ти етап

7-ти етап

Описание на проекта:

„Модернизация на железопътен участък Оризово – Чирпан“ по проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“; Участък 814-12 гара Чирпан от км 59+105,35 (НС12) до км 60+126,60 (НС9) с дължина 1021м.

Строеж Първа категория.

 1. Дейности за изготвяне на проекти по части „Железен път“; „Контактна мрежа“; „Системи за сигнализация и телекомуникации“; „Сгради“; „Съоръжения“
 2.  Дейности за изпълнение на СМР по част „Железен път“, включват:
 3. реконструкция на стрелковото и коловозно развитие на гара Чирпан (4 бр. коловози)
 4. изграждане на нови дренажни системи;  
 5. полагане на ново долно строене – включително достигане на необходимите минимални стойности на деформационния модул на земна основна площадка и при необходимост допълнително укрепване (заздравяване);
 6. полагане на защитен пласт, геомрежи и геотекстил;
 7. горно строене от релси тип 60Е1 за главните коловози и 49S за второстепенните, стоманобетонни траверси и еластично скрепление съгласно изискванията на ТСОС;
 8. изграждане на 2 нови перона и осигуряване на достъп на лица с намалена подвижност до пероните;
 9. рехабилитация на съществуващия пешеходен подлез с излаз към перон № 2;
 1. Дейности за изпълнение на СМР по част „Контактна мрежа“
 2. демонтаж на контактна мрежа, включително стълбове и фундаменти;
 3. изграждане на нови стълбове и фундаменти;
 4. изграждане на нова контактна мрежа;
 5. секциониране на контактната мрежа и интегриране на моторните задвижвания на разединителите към съществуващите табла за дистанционно управление;
 6. тестове за включване към системата за телеуправление SCADA в Централен диспечерски център (ЦДЦ) Пловдив.
 1. Дейности за изпълнение на СМР по част „Системи за сигнализация и телекомуникации
 2. демонтаж на съществуващите МРЦ;
 3. рехабилитация на 2 помещенията предвидени за МКЦ ;
 4. Изграждане на тръбоканална мрежа в района на гарите и участъци приближение;
 5. доставка и монтаж на външни съоръжения (СОА, светофори, БО, кабели) в района на гарите и участъци приближение;
 6. доставка, монтаж и пускане в действие на оборудването за МКЦ;
 7. демонтаж на временни сигнализации (пултове за временно управление);
 8. направа отопление на жп. стрелки;
 9. направа външно осветление, включително перонно осветление;
 10. направа на външно ел. захранване
 • Дейности за изпълнение на СМР по част „Сгради“, включват:
 • рехабилитация на съществуващото приемно здание
 • разрушаване на съществуващи сгради –  постове
 • Дейности за изпълнение на СМР по част „Съоръжения“, включват:
 • изграждане на нов стоманобетонен кутиеобразен водосток на км 59+031,30 със светли размери 2,0/2,0м, проходим и позволяващ ревизия и почистване на заустването на дренажа
 • дейности по водосток на км – от страна на втока се отстранява съществуващата гардбаластова стена и на нейно място се изгражда стоманобетонна кутия с дължина 2,6м, светли размери на сечението 1/1,2м и дебелина на стените по 0,3м; от страната на оттока е предвидено изграждане на ъглова подпорна стена но с развита предна конзола, като интегрира в дебелината си края на водостока и създава гардбаластова стена, поддържаща баласта на нивото на банкета.
 • изграждане на шумозащитни стени в района на гарата
 • изграждане на предпазни огради в района на гарата
Buy now