Гара Дупница
октомври 13, 2020
Междугарие Дебелец – РП Соколово
октомври 13, 2020

Mеждугарие Дъскотна - Търнак


Описание на проекта

ЖП линия №3 Карнобат - Синдел - Варна Фериботна - реконструкция -Аварийно укрепване на земно-скален откос от км 62+570 до км 62+700 в междугарието Дъскотна-Търнак - I-ви етап в района на ЖП секция Горна Оряховица, район ПЖПС Варна"

Строеж 2 група 1 категория
За укрепване на земния откос се изгради подпорна стена, която се състои от три секции, като в основната си част е висока 3.7м. В участъците където масива е скален и ската е нисък се монтират канавки с висок борд - 1м откъм страната на ската тип ЛПС. За предотвратяване на бъдещи свлачища и за запазване целостта на подпорното съоръжение се извърши отводняване на откоса.

Buy now