Mеждугарие Ясен – Плевен
октомври 13, 2020
Магистрален газопровод Ду1000, община Добрич
октомври 13, 2020

Участък гара Стряма – гара Клисура


Описание на проекта

Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в участъка гара Стряма – гара Клисура от км 107+200 до км 111+070 с дължина 3870 м

Строеж 2 група 1 категория
Оформяне и уплътняване на основна земна площадка, направа на насип от защитен пласт, доставка и полагане на стоманобетонни канавки тип ЕКТ 200/50, доставка и полагане на стоманобетонни канавки тип БK 100/30, Доставка и полагане на нов железен път 60Е1, нови стоманобетонни траверси (1720 бр/kм) и еластично скрепление, и Доставка и полагане на нов железен път 60Е1, нови стоманобетонни траверси (1600 бр/kм) и еластично скрепление, доставка и полагане на нов баласт, транспорт и монтаж на дървена прелезна настилка от траверси втора употреба с размери.
Ремонт и саниране на водостоци, Изграждане на дренажи с перфорирана PVC тръба.
Ремонт на тунел № 8 включващ почистване с пясъкоструене повърхността на тунела, механично почистване повърхността на тунелната облицовка, добавки за водплътност на торкрета - "Пенетрон Адмикс", изграждане на дренаж с тръба;
Укрепване с подпорна стена начало тунел 8;
Доставка и монтаж на КП 100мм2 и НВ -бронз 70 мм2, и доставка и монтаж обратен проводник АС240 мм2.

Buy now