Подлез Захарна фабрика
октомври 29, 2020
ЖП линия Димитровград – Свиленград
октомври 26, 2020

ЖП линия Карнобат - Синдел - Варна Фериботна


Описание на проекта

Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Димитровград – Харманли. Участък №1 Гара Димитровград (от км. 231+560 до км 234+290); Част: Въздушна Контактна Линия на територията на гара Димитровград товарна гара Електрификация на гара Димитровград товарна гара
За укрепване на земния откос се изгради подпорна стена, която се състои от три секции, като в основната си част е висока 3.7м. В участъците където масива е скален и ската е нисък се монтират канавки с висок борд - 1м откъм страната на ската тип ЛПС.
За предотвратяване на бъдещи свлачища и за запазване целостта на подпорното съоръжение се извърши отводняване на откоса.

Buy now