ЖП линия Карнобат – Синдел – Варна Фериботна
октомври 26, 2020
Пътна връзка за летище “София”
октомври 26, 2020

ЖП линия Димитровград – Свиленград


Описание на проекта

Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Димитровград – Харманли. Участък №1 Гара Димитровград (от км. 231+560 до км 234+290); Част: Въздушна Контактна Линия на територията на гара Димитровград товарна гара Електрификация на гара Димитровград товарна гара

Строеж 2 група 1 категория
Цялостно са електрифицирани коловозите с номера 21,22,23,24 и 25, както и прилежащите им стрелки в посока гара Димитровград пътническа.Електрифицирани са всички стрелки към коловозите с номера 26,27,28,29,30,31,32,33 и 34 в посока гара Димитровград пътническа и частично са електрифицирани и самите коловози-около 200м. Извършена е и електрификация на успоредния коловоз на коловоз 10 в посока Хасково и стрелки с номера 147-150. За електрификацията на гара Димитровград товарна гара са извършени доставки и монтаж на:
1.Стълбове ЖБ и стълбове ЖР тип Мр1, тип Мр2 и тип Мр3
2.Фундаменти за стълбове ЖБ и стълбове ЖР тип FMp1, тип FMp2 и тип Mp3
3.Котви AS Fm3-1 и обтяжки за котви
4.Полукомпенсиращи устройства тип Барабан, с въже Diepa ф9.5 и закрепвания за ЖР стълб 5. Дистанционен разединител 1250 А 6.Моторно задвижване за управление на разединител
7.Табло за управление на дистанционен разединител в гара Димитровград товарна
8.Сигнали за контактната мрежа
9.Секционни изолатори
След извършване на електрификацията са подобрени процесите по влаковото движение, товаро-разтоварната дейност и маневрената дейност в гарата.

Buy now