Междугарие Дебелец – РП Соколово
октомври 13, 2020
Междугарие Курило – Реброво
октомври 13, 2020

Mеждугарие Велико Търново-Дебелец


Описание на проекта

ЖП Линия №4 Русе – Подкова "Аварийно укрепване на земно-скален откос от км 135+350 до км 135+450 в междугарието Велико Търново-Дебелец"

Строеж 2 група 1 категория. Строеж 2 група 1 категория.
Обем на строителството:
•Изграждане на подпорна стена с дължина 80м – изкопни, кофражни, арматурни, бетонови работи с ж.п. механизация;
•Доставка, монтаж и инжектиране на IBO анкери GSI R32N L=3м/бр;
•Облицоване челно на подпорни стени с естествен камък или имитацията му с видим бетон (с жп механизация във влакови и ел. прозорци);
•Изграждане на уплътнен земно скален обратен насип зад подпорни стени (с жп механизация във влакови и ел. прозорци);
•Почистване и оформяне на земна канавка;
•Доставка и полагане на канавки от сглобяеми елементи ЕКТ 200/50 върху пясъчна възглавница с дебелина 10cm - при готов изкоп (с жп механизация във влакови и ел. прозорци).

Buy now