Участък Горна Оряховица – Бяла
октомври 13, 2020
Междугари Волуяк – Храбърско
октомври 13, 2020

гр. Варна, р-н Младост, ж.к.Трошево, блок 79


Описание на проекта

ОП №10 Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с адм.адрес гр. Варна, р-н Младост, ж.к.Трошево, блок 79 в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради НПЕЕМЖС

Строеж 1 група 4 категория
Вид на строителството: саниране на многофамилна жилищна сграда, застроена площ 381,49 м², РЗП 6 441,23 м², височина: + 44.60 – кота корниз, 16 етажа.
Обем на строителството:
Полагане на: топлоизолация по външни стени, силиконова мазилка по фасади, мозаечна мазилка по цокъл, подмяна на съществуваща догрма, боядисване с фасаген в остъклени тераси, топлоизолация по покрив, вароциментова мазилка по комини и асансьорна шахта, силиконова мазилка по комини, изработка и монтаж шапки на комини, демонтаж на съществуваща хидроизолация; изграждане на бордове на покрив, направа изравнителна циментова замазка и холкер по покрив, полагане на топлоизолация от XPS, пароизолация, армирана циментова замазка за наклони, битумен грунд; хидроизолация два пласта - втория слой с посипка, ламаринена обшивка по козирки и борд; доставка и монтаж на водосборни воронки, полагане на термопанел на метална конструкция по козирки над тераси; Тераси - полагане на топлоизолация по под, зидария от YTONG: по терасите, шпакловка с мрежа и боядисване с фасаген, монтаж на термопанел с метална конструкция по тераси, ГК по тераси на метална конструкция, боядисване с фасаген;
Козирки на входове - направа на армирана циментова замазка за наклони на покрив; хидроизолация два пласта - втория с посипка, обшивка козирка на вход с еталбонд;
Дейности по освежаване на стълбищна клетка;
Електроинсталации в общите части на сградата, подмяна на мълниезащитна инсталаци, монтаж на фотоволтаична инсталация на покривна конструкция - панели, свързване на отделните компоненти, монтаж на табло и връзка към локална електроинсталация, настройки, тестове;
Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци до депо.

Buy now