Енергосекция Горна Оряховица
октомври 13, 2020
Междугарие Русе – РП Акация
октомври 13, 2020

Междугарие Сеново - Просторно


Описание на проекта

Механизирано подновяване на железния път от км 47+845 до км 55+877 с дължина 8 032м в междугарието Сеново-Просторно от км 55+943 до км 56+802 с дължина 860м по 2-ри коловоз (текущ път) в гара Просторно, от км 56+835 до км 56+842 с дължина 6м (между стрелки №№ 1 и 3), с обща дължина на железния път 8898м и смяна на 4бр стрелки с R=300м с №№ 2, 4, 3 и 1 в гара Просторно

Строеж 2 група 1 категория
Демонтаж на съществуващ железен път, тип 49 по звеневи способ, пълно разкомплектоване и стифиране на демонтиран железен път, тип 49 на площадка или в МДБ, монтиране на нови жп звена с инвентарни релси тип 60Е1 с нови стоманобетонови траверси СТ-6/или еквивалент (1720бр/км), полагане на нов железен път по звеневи способ. Механизирана пресявка на баластовата призма без елеваторен влак и механизирана пресявка на баластовата призма с елеваторен влак, включително и локомотив. Полагане дренаж ф 300 в областта на пероните гара Просторно.
Демонтаж на съществуващ железен път, тип 49 по звеневи способ в гара Просторно, пълно разкомплектоване и стифиране на демонтиран железен път, тип 49 на площадка или в МДБ, монтиране на нови жп звена с инвентарни релси тип 60Е1 с нови стоманобетонови траверси СТ-6/или еквивалент (1720 бр/км), полагане на нов железен път по звеневи способ. Направа на неутрализация, първа втора и трета нивелация. Монтаж на железопътни стрелки на площадка 60Е1 на бетонови траверси.
Изграждане на перонни настилки в гара Просторно между 1-ви и 2-ри коловози и между 2-ри и 3-ти коловози и изграждане на визуални тактилни предупредителни означения.

Buy now