Пътна връзка за летище “София”
октомври 26, 2020
Mеждугариe Копривщица – Стряма
октомври 19, 2020

Железопътен участък Скутаре – Оризово

Описание на проекта

Рехабилитация на железопътните участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово; ОПТТИ (Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”) 2014-2020г.

Строеж 2 група 1 категория Изработване на работен проект.
Дължината на участъка от Скутаре до Оризово е 27.387 км. Междинни гари в участъка са Маноле и Белозем. В участъка има 4 моста, 9 прелеза и 40 водостока.
По отношение на горното строене на железният път се изпълняват следните дейности:
Демонтаж на железен път и железопътни стрелки тип, доставка и полагане на нови железопътни стрелки, доставка и полагане на нов железен път на нови стоманобетонни траверси (1600 бр/km) и еластично скрепление в прави и криви с R>650m - I-ва категория - безнаставов път, доставка и полагане на нов железен път на нови стоманобетонни траверси (1720 бр/km) и еластично скрепление в криви с R<650m - I-ва категория - безнаставов път.
По отношение на долното строене на железният път се изпълнява: Оформяне и уплътняване на основна земна площадка; Доставка и полагане на стоманобетонни канавки тип ЕКТ 200/50 върху пясъчна основа 5см., със замонолитване на фугите между елементите; Доставка и полагане на геотекстил и геомрежа;
Ремонт на главните перони в гарите Маноле и Белозем; Експлоатационите пунктове (гарите Маноле, Белозем и Оризово) са съоръжени с маршрутно-релейни централизации тип Н-68, а гара Скутаре - с маршрутно-релейна централизация тип WSSB. Междугарията са съоръжени с автоблокировка без проходни сигнали с броячи на оси. В участъка 5 бр. прелези са съоръжени с автоматични прелезни сигнализации, 4 бр. – с автоматични прелезни устройства с бариери и 7 бр. с електрически бариери в района на гарите.
Ремонт на Приемно Здание и магазия в гара Маноле и рехабилитация техническа сграда - гара Маноле, Рехабилитация на пост № 1 и пост №2, санитарен възел и сграда до магазия и гара Маноле, Ремонт на Техническа сграда, пост №1 и пост №2, приемно здание Белозем; Рехабилитация на Спирка - Опълченец1
Изграждане на дренажи ф200, ф315 и ф400 в гара Белозем и междугарието Скутаре – Маноле;
Монтаж на нови прелезни настилки на прелези; Ремонт на жп мостове;
Рехабилитация на контактната мрежа, осигурителни инсталации и телекомуникации:
Дейности по контактна мрежа:
Oбезопасяване на контактната мрежа - Изключване на КМ, Демонтаж на контактна мрежа, стълбове и фундаменти, врязване на секционни изолатори, трайно заземяване и повдигане на старата контактна мрежа към носещото въже; Направа на фундаменти за стълбове; Монтаж на конзоли. контактен проводник, носещо въже, обратен проводник, струни и струнни клеми, компенсиращи устройства, вентилни отводнители, заземления, средна анкеровка; Монтаж и регулиране на въздушни междини; Регула на контактен проводник; Номериране на стълбове и монтаж на табели.


Buy now